Teit Sort Uldum

Psykoterapeut og stresscoach

Stresscoaching

Har du udfordringer med at håndtere dit liv lige nu?

Hver dag er der mennesker der sygemelder sig med stress. Hvis du er en af dem, vil du typisk have behov for professionel sparring, vejledning eller ekspertrådgivning – afhængig af hvor alvorlig din stresstilstand er.

Siden 2010 har jeg coachet, undervist og/eller været konsulent eller stresscoach for stressramte. Dels den akutte fase med erkendelsen af stress eller overbelastning – hvor det absolut vigtigste er at få ro på nervesystemet og få stoppet det som er stressudløsende. Dernæst at få opbygget en smule mere energi for hver dag ved hjælp af små aktiviteter som giver dig mere energi end de kræver.

Siden 2021 har jeg udbudt stresscoachingforløb for private og medarbejder i firmaer, hvor der arbejdes på at få nedbragt stresstilstanden og genetableret et psykisk og mentalt overskud.

Forløbet skræddersyes den enkeltes behov og vil bestå af individuelle samtaler, enten i København K, Gilleleje, hos klienten eller ude i naturen et sted, samt telefonisk opfølgning efter behov.

Jeg vil typisk foreslå samtaler med et kort interval i opstartsfasen og efter at der er opnået en vis indre ro, vil der være lidt længere tid imellem samtalerne.

En del af forløbet kan også være samtaler med leder og/eller kolleger på arbejdspladsen, med henblik på at finde de rette rammer for en tilbagevenden til arbejdspladsen.