Teit Sort Uldum

Psykoterapeut og stresscoach

Sorgterapi

Er du påvirket af et tab?

Du kan være i sorg, fordi du har mistet et menneske du elsker. En person der pludseligt er død – eller “fået fred” efter lang tids sygdom. Sorg kan også opstå som følge af en skilsmisse eller anden form for brud. Du kan også lige have mistet dit job. Eller du kan bære på en følelse af at have mistet dig selv… eller noget helt fjerde.

Sorgterapi er for dig der gerne vil lære at håndtere din sorg bedre. Hvis det er for nyligt du har mistet, vil det typisk kræve en proces at acceptere de nye vilkår dit liv har. Du vil muligvis pendle mellem sorgen, eller ked-af-det-heden, over det du har mistet og det liv du nu er havnet i, uden det menneske du elsker. Begge spor kan være yderst smertefulde at være i, da savnet optræder i begge spor. Fra forskningen ved vi, at det er sundt, at kunmne skifte fokus mellem det vi havde sammen med den mistede og det liv vi skal leve videre i uden den afdøde.

At lære sig at bevæge sig ud af og ind i følelserne kan for mange kræve professionel hjælp, da det ofte er ikke er noget vi har trænet os bevidst i. Jeg har mange års træning i at leve med dyb sorg og har trænet disse fokusskift igennem mindst 25 år.

”Sorgen er altid proportionel med kærligheden.

Så når vi er dybt ulykkelige over et tab, skyldes det,

at vi nærer stor kærlighed, til den vi har mistet. ”

Teit Sort Uldum

Min personlige tabshistorie

Jeg har mistet mange nære relationer. Mit absolut sværeste tab er, at jeg mistede min 12-årige datter, Zenia, i 2004. Det har taget mig en del år at erkende, at jeg aldrig kommer mig over tabet af hende. Det er ikke en sorg der går over eller bliver mindre. Jeg savner stadig Zenia lige meget – fordi jeg stadig elsker hende lige så højt, som da hun levede. Men med tiden og hårdt personligt arbejde har jeg lært, at leve et meningsfuldt – og ofte også lykkeligt liv – hvor Zenia lever videre i mig og med mig. Sorgen er ikke blevet mindre, men jeg er blevet bedre til at leve med den.

Hvad med dig og sorg?

Hvis du, ligesom jeg, lever med et tab som kan præge resten af livet, men har svært ved at se hvordan du kan finde mening i dit liv efter tabet, vil jeg meget gerne støtte dig til at finde din vej fremad i livet.

Hvordan vi bedst lever med langvarig sorg er meget individuelt, men jeg skaber gerne rammerne for at du kan finde din personlige vej igennem sorgens landskab.

Jeg vil gerne inspirere, coache og understøtte mine medmennesker – måske dig? – til at finde frem til hvordan du kan leve bedst muligt med dit tab.

At leve med sorgen over en elsket nærtståendes død eller anden form for adskillelse kan være meget psykisk krævende. Ligesom et tab i forbindelse med en skilsmisse kan være hårdt at komme sig over. Mange mennesker oplever også at have mistet en del af sig selv, for eksempel efter et brud.

Sorgterapi kan hjælpe med at hele sårene og give redskaber til at leve med den sorg tabet har udløst. Mange mennesker oplever efter at have arbejdet med sorgen, at taknemmeligheden over den kærlighed der er eller har været i relationen, udløser en taknemmelighed over det der var.

Min faglige vision

Min livsmission er at inspirere og hjælpe mine medmennesker til at leve meningsfuldt med tab. Det tab kan bestå af en regulær sorg, over at have mistet en nær relation. Enten ved dødsfald, livsforandrende sygdom, demens for eksempel, eller ved skilsmisse. Et tab kan også være tab af arbejdsevne eller du kan føle et tab af din identitet.