Teit Sort Uldum

Psykoterapeut og stresscoach

Familieterapi

For jer der er udfordret i familien. Det er skyldes skilsmisse, dødsfald eller en helt tredje årsag.

I vil blive bedt om hver især at fortælle om ønsker og udfordringer, de eller den voksne først og derefter børnene – typisk den ældste først.

Det er mig som familieterapeut der har ansvaret for processen og som styrer sessionen. De voksne har et ansvar for at byde ind med relevante input og vil blive spurgt ind til og stillet til ansvar for det de bidrager med. Børnene bliver inviteret til at fortælle om, hvordan de oplever familien og hvad de eventuelt ønsker anderledes, men vil ikke i samme grad som de voksne blive draget til ansvar. Dette er ud fra en overbevisning om, at det primært er forældrenes ansvar, hvordan dynamikken i familien fungerer og at det er de voksnes ansvar at skabe rammer, som børnene kan udtrykke sig indenfor.

I familieterapi vil der altid blive afsat halvanden time til sessionen, da det er vigtigt, at der er mulighed for, at alle medlemmer af familien har tid til at udtrykke sig.